Workshop: Společnost a sítě

9. 12. 2015 jsme spolupořádali workshop „Společnost a sítě“. Cílem setkání bylo propojení doposud izolovaných badatelů a sdílení jejich znalostí a zkušeností týkajících se různých aplikací analýzy sociálních sítí (social network analysis). Přednesli jsme příspěvek „Personální sítě bezdomovců: limity, možnosti, perspektivy“.