Tiskové zprávy

V této sekci naleznete tiskové zprávy vydané v rámci projektu HOBOhemia: Časoprostor bezdomovců.