Tisková zpráva: Projekt HOBOhemia spouští unikátní RDS dotazníkové šetření

Tisková zpráva: Projekt HOBOhemia spouští unikátní RDS dotazníkové šetření

7. června 2016, Praha | V rámci projektu HOBOhemia: Časoprostor bezdomovců, který realizuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., bude poprvé v českém sociálněvědním výzkumu použita metoda tzv. RDS (respondent driven sampling) dotazníkového šetření, která umožní získat informace o jinak obtížně dostupné skupině obyvatel. V tomto případě je to právě populace bezdomovců a bezdomovkyň v Praze a Plzni. Dotazníkové šetření spočívá v aktivním zapojení samotných lidí bez domova a poskytne možnost srovnání podmínek bezdomovectví v Praze a Plzni. 

Celá tisková zpráva v příloze.

Přílohy: