Tisková zpráva: Jak se žije lidem na ulici?

Tisková zpráva: Jak se žije lidem na ulici?

28. června 2017, Praha | V rámci projektu HOBOhemia: Časoprostor bezdomovců, který realizuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., prezentujeme první zjištění z unikátního RDS (respondent-driven sampling) šetření mezi lidmi bez domova. Šetření se zúčastnilo 468 osob žijících v Praze nebo Plzni (390 mužů, 77 žen). 327 osob spalo v době výzkumu buď přímo na ulici, nebo v noclehárnách a 139 v různých institucích, ubytovnách nebo bytech. "Jako důležitý mechanismus ztráty bydlení se ve výsledcích ukazují dluhy. Pravděpodobnou příčinnou bezdomovectví je nejen ztráta bytu a zaměstnání, ale zejména zadlužení a finanční problémy, které předchozí dvě souvislosti bezezbytku doplňují. Jako jednu ze tří možných příčin bezdomovectví uvedlo dluhy a dluhové problémy přibližně 30 % všech respondentů. 40 % respondentů uvedlo, že mělo nějaký dluh již před tím, než se z nich stali bezdomovci," říká hlavní řešitel projektu Petr Vašát. Dosavadní výsledky si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Celá tisková zpráva v příloze.