RDS dotazníkové šetření v Praze a v Plzni

Ve čtvrtek 28. 7. 2016 jsme po osmi týdnech dokončili i druhé dotazníkové šetření v Praze. Celkem máme 468 dotazníků – 322 v Praze a 146 v Plzni.

GALERIE:

Při sběru dat přišla občas nečeká odměna od respondenta.
S respondenty před Sociologickým ústavem.
Rekrutační strom vzorku (Praha) / Recruitment tree of the sample (Prague)
Rekrutační strom vzorku (Plzeň) / Recruitment tree of the sample (Pilsen)
Konvergenční křivky (Plzeň)
Konvergenční křivky (Praha)