Photovoice

Photovoice je jednou z výzkumných metod používaných v projektu HOBOhemia. V jejím rámci výzkumník (nebo iniciátor komunitního rozvoje) poskytuje lidem fotoaparáty, aby mohli zachytit a zobrazit vlastní každodenní skutečnost. V HOBOhemia hrají důležitou roli principy, na kterých metoda photovoice stojí, a to zejména snaha dát hlas lidem bez domova, a tímto způsobem jim poskytnout možnost (moc) reprezentovat vlastní každodenní zkušenost.

Jak probíhá photovoice v projektu HOBOhemia?

Photovoice se účastní respondenti, kteří byli už dříve oslovení a o fotografování projevili zájem. Zadání pro fotografování je záměrně co nejjednodušší, aby respondenty v rámci jejich každodennosti příliš nezatěžovalo. Návod k pořizování fotografií zní následovně: vyfoťte prosím v průběhu jednoho dne místa, kde se pohybujete a trávíte svůj čas. Respondenti jsou zároveň upozorněni, že jde předně o jejich vlastní pohled na svět.