Odkazy

Organizace pracující s lidmi bez domova:

Pragulic

Jako doma

Nízkoprahové denní centrum Bolzanova

Armáda Spásy – komunitní centrum Praha 5

In Iustitia

 

Akademické instituce:

Oxford Brooks University

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Katedra sociologie Univerzity Hradec Králové 

Katedra sociologie Západočeské univerzity

 

Ostatní:

Kulturně antropologický seminář KULA

Antropoweb

Architekti bez hranic