Kulatý stůl: Čas a prostor bezdomovců

17. března 2015 jsme uspořádali neformální kulatý stůl „Čas a prostor bezdomovců“ složený z akademiků, expertů a pracovníků z praxe, kde jsme diskutovali některé současné trendy a zároveň výzvy spojené s fenoménem bezdomovectví v prostředí měst Prahy a Plzně. V průběhu dne byl představen náš projekt, jeho cíle, metody, výzkumné aktivity a plánované výstupy. Dále jsme se zaměřili na čtyři obecnější otázky:

1) Jaké informace o populaci bezdomovců vám (stále) ještě schází?
2) Jaké jsou současné trendy v rámci komunity bezdomovců?
3) Jakým aktuálním problémům populace bezdomovců v soudobých městech čelí?
4) Jaké poznatky z našeho výzkumného projektu by se daly využít pro praxi?