Jiné

Zde prezentujeme různé vizuálně zpracované výsledky z jednotlivých fází projektu, či jiné výsledky získané analýzou sekundárních dat.