The first round of survey testing

The first round of survey testing behind us. Nine interviews today – thanks all for coming. We also thank Středisko Naděje Praha-Bolzanova, Pragulic a Irena Boumová from Sociologický ústav Akademie věd ČR for helping us. The second round will be in the field.

Malé občerstvení pro respondenty – chlebíčky nesmí chybět!

Malé občerstvení pro respondenty – chlebíčky nesmí chybět!

Share