Cloudy

V Českém sociálněvědním datovém archivu jsme si našli data týkající se charakteristik klientů Naděje, o.s. z let 1993-2004. Z některých odpovědí jsme zhotovili jednoduché cloudy. Jsme zvědaví, zda a v čem se budou výsledky projektu HOBOhemia lišit od těchto dat.

Odkud lidé bez domova pocházejí (nezahrnuta Praha).
Subjektivně vnímané příčiny ztráty domova.
Co je lidmi bez domova vnímáno jako problém?