První výsledky RDS šetření

Jako důležitý mechanismus ztráty bydlení se ve výsledcích RDS šetření ukazují dluhy. Pravděpodobnou příčinnou bezdomovectví je nejen ztráta bytu a zaměstnání, ale zejména zadlužení a finanční problémy, které předchozí dvě souvislosti bezezbytku doplňují. Jako jednu ze tří možných příčin bezdomovectví uvedlo dluhy a dluhové problémy přibližně 30 % všech respondentů. 40 % respondentů uvedlo, že mělo nějaký dluh již před tím, než se z nich stali bezdomovci.

Prezentujeme první zjištění z unikátního RDS (respondent-driven sampling) šetření, které jsme provedli loňské léto. Šetření se zúčastnilo 468 osob žijících v Praze nebo Plzni (390 mužů, 77 žen). 327 osob spalo v době výzkumu buď přímo na ulici, nebo v noclehárnách a 139 v různých institucích, ubytovnách nebo bytech. Všechny dosavadní výsledky průběžně představíme, nebo si je můžete přečíst v tiskové zprávě.

graf dluhy

Sdílet