Kolokvium „Společnost a sítě“

Petr Vašát, koordinátor HOBOhemia týmu, spolupořádá v pondělí 12. prosince 2016 v zaměstnaneckém klubu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity kolokvium „Společnost a sítě“. Kolokvium je neformálním setkáním českých badatelů a badatelek zabývajících se metodami analýzy sociálních sítí. Jak může souviset tzv. analýza sociálních sítí s bezdomovectvím? Některé odpovědi naleznete v tomto textu.

Sdílet