Akce pro veřejnost

Součástí HOBOhemia jsou i akce pro širokou i odbornou veřejnost, které napomáhají k šíření poznání a porozumění životní situaci lidí bez domova. Organizujeme kulaté stoly, workshopy nebo přednášky pro široké spektrum účastníků.